Modul Kadrovska evidencija predstavlja potpuni sistem praćenja matičnih podataka o radnicima i vanjskim honorarnim saradnicima firme.

Modul je namijenjen za kadrovsku evidenciju radnika te se, u programskom rješenju Element, integrira sa modulom Plaće.

Omogućava praćenje promjena u radu i profesionalnom razvoju radnika te formiranje različitih izvještaja za menadžment.

Kadrovskom evidencijom osigurava se kvalitetan uvid u sve relevantne kadrovske promjene čime je omogućeno praćenje i planiranje ljudskih resursa kompanije.

5th Dimension-logo
Naši proizvodi

Svi naši proizvodi su pažljivo kreirani da upotpune softverske i poslovne potrebe naših kupaca.