5th Dimension-logo
Naši proizvodi

Svi naši proizvodi su pažljivo kreirani da upotpune softverske i poslovne potrebe naših kupaca.

5D Element

Poslovno-informaciono rješenje osmišljeno u svrhu olakšavanja robno-materijalnog i finansijskog segmenta poslovanja za mala i srednja preduzeća. Set modula sačinjava glavni alat za brz odgovor današnjem dinamičnom tržištu.

  • Potpuna integriranost sistema
  • Kompatibilnost sa svim Windows® aplikacijama
  • Mogućnost modifikacije specifičnim potrebama korisnika
  • Modularnost sistema
  • Stalna podrška
Sistem usavršavan godinama koji je olakšao poslovanje hiljadama zadovoljnih klijenata.